• نشست مدیرکل ایلام با اصحاب رسانه با موضوعیت سقط جنین درمانی

   نشست مدیرکل ایلام با اصحاب رسانه با موضوعیت سقط جنین درمانی

   نشست مدیرکل ایلام با اصحاب رسانه با موضوعیت سقط جنین درمانی

   دکتر علیزاده مهاجر مدیرکل پزشکی قانونی استان ایلام طی مصاحبه ای که با خبرگزاری تسنیم داشتند تصریح کرد که مجوز سقط جنین از طرف پزشکی قانونی براساس اندیکاسیونهای سازمان صادر می گردد و سن بارداری باید کمتر از ۱۹ هفته باشد

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی ایلام مدیرکل در این گزارش خبری ضمن بررسی فرایند صدور مجوز سقط جنین درمانی تاکید کردزمانی که سن بارداری بیش از ۱۹ هفته باشد براساس بخشنامه سازمانی پزشکی قانونی نمی تواند مجوز سقط جنین درمانی صادر نماید و در این گونه موارد اگر خطر جانی برای مادر داشته باشد کمیته های متشکل از پزشکان متخصص در بیمارستانهای هر استان تشکیل شده و با بررسی شرایط جسمی مادر مجوز سقط جنین درمانی صادر می شود.وی خواهشی که از مادران باردار داشت در صورت مشکلات بارداری خودسرانه و مراکز غیر مجاز نروند و از طریق مراحل قید شده بالا اقدام نمایند
   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: