پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
شعار سال زیر پورتال ها
   
 
  • نمودار گردش کار/ فرآیندها و مدارک لازم کمیسیون های پزشکی قانونی

   با فرایند کاری، مدارک مورد نیاز و زمان ارائه خدمت کمیسیون های پزشکی قانونی در این پست، آشنا شوید.

   1- فرایند کاری   2- مدارک لازم


   الف – نامه مرجع قضایی و اداری ذی صلاح یا ضابطین قضایی.
   ب- تصویر اوراق شناسایی صاحب پرونده (شامل شناسنامه، کارت ملی یا پاسپورت)
   پ – در خصوص کمیسیون مرکزی ارائه نتایج کمیسیونهای تخصصی پزشکی قانونی قبلی(در صورتیکه از جانب ارباب رجوع ارائه شوند موجب تسریع در رسیدگی خواهد بود).
   ت-تصویر مصدق مدارک پزشکی.


   3- متوسط زمان ارائه خدمت

   پذیرش و تکمیل برگ مصاحبه کمیسیون در همان روز مراجعه انجام می شود.
   متوسط زمان ارائه خدمت برای تکمیل مدارک، تعیین کارشناسان مدعو، بررسی پرونده ها و مستندات ارائه شده و تهیه خلاصه پرونده 20 روز است و صورتجلسه کمیسیون در روز جلسه تکمیل و به مرجع قضائی ارسال می شود.