پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
شعار سال زیر پورتال ها
   
 
  • شرح وظایف

   برخلاف تصور عامه مردم که پزشکی قانونی را مترادف با معاینه جسد می‌دانند، این سازمان در حال حاضر بیش از 35 خدمت مختلف به این شرح ارایه می‌کند:

   شرح خدمات:

   1) معاینات سرپایی نزاع

   2) معاینات ضرب و جرح

   3) معاینات سوانح رانندگی

   4) معاینات حوادث شغلی

   5) معاینات اختصاصی مردان

   6) معاینات اختصاصی زنان

   7) معاینات تحمل کیفر

   8) تعیین دیه

   9) تعیین ارش

   10) نقص عضو

   11) تعیین سن

   12) تعیین رشد جسمانی و روانی (رشادت)

   13) تعیین جنسیت

   14) بررسی درخواست تغییر جنسیت

   15) تعیین وضعیت روانی برای تنظیم اسناد ثبتی

   16) تعیین وضعیت سلامت جسمانی و روانی

   17) تعیین هویت

   18) تعیین رابطه پدر و فرزندی (ابوت) به کمک آزمایش DNA

   19) بررسی استراحت پزشکی زندانیان

   20) بررسی گواهی های استعلاجی کارکنان قوه قضاییه

   21) بررسی از کارافتادگی

   22) بررسی امور مربوط به فرزندخواندگی

   23) تعیین محل نگهداری اطفال بی‌سرپرست و بیماران روانی

   24) بررسی درخواستﻫﺎی سقط جنین و زایمان زودرس

   24) بررسی بارداری

   25) بررسی مرگ مغزی، اهدای عضو و پیوند اعضا

   26) معاینه و کالبدگشایی اجساد و تعیین علت فوت

   27) روان‌پزشکی و روان‌شناسی قانونی

   28) دندان‌پزشکی قانونی

   29) رادیولوژی و پرتونگاری قانونی

   30) ﺳﻢشناسی قانونی

   31) آزمایش الکل

   32) آﺳﻴﺐشناسی قانونی

   33) سرولوژی (سرﻡشناسی) قانونی

   33) حشرﻩشناسی قانونی

   34) پیکرنگاری (آنتروپولوژی) قانونی

   35) بررسی موارد شکایت از پزشکان و کادر درمانی (قصور پزشکی) و تشکیل کمیسیون‌های پزشکی

   36) تشخیص هویت فوﺕشدگان در حوادث دستهﺟﻤﻌﻰ نظیر زلزله، سیل، سقوط هواپیما و مشارکت در گروﻩهای اعزامی به حوادث غیرمترقبه