پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
شعار سال زیر پورتال ها
   
 
  • مدیران ستادی و مراکز

   استان ایلام
   نام و نام خانوادگی سمت کد استان تلفن ثابت نمابر
   دکتر مهدی علیزاده مهاجر مدیر کل 084 33340690 33340680
   مهدی نادعلی پور مسئول حفاظت و اطلاعات 084 33347099 33347099
   روح اله صیدی
   معاون اداری و مالی
   084
   33381885
   33340680
   ناهید دیربان رئیس امور اداری 084
   33381883
   33340680
   دکتر زهرا جمشیدی معاون پزشکی و آزمایشگاهی 084 33337342
   33340680
   دکتر امین بختیاری مسئول امور پژوهشی 084 33340690
   33340680
   دکتر امین بختیاری مسئول روابط عمومی 084 33340690 33340680
   حسین فتاحی مسئول انفورماتیک 084 33337342
   33340680
   اکبر فتاحی امور معاینات بالینی 084 33337342 33340680
   ساسان احمدی امور متوفیات 084 33337342 33340680
   علی نظری امور کمیسیون تخصصی 084 33337342 33340680

   ---- تلفنخانه 084 33330164 33340680
   آدرس: ایلام، بلوار شهید مدرس، اداره کل پزشکی قانونی استان ایلام کدپستی: 6331993153
   شهرستان ها
   شهرستان ایوان
   دکتر مهدی حداد سرپرست 084 33239930 33239930
   آدرس: ایوان، خیابان شهید دستغیب، چهارراه جهاد سازندگی کدپستی: 6941673996
   شهرستان دهلران

   آدرس: کدپستی:
   شهرستان دره شهر

   آدرس: کدپستی: