پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
شعار سال زیر پورتال ها
   
 
  • راهبرد مشارکت سازمان

   طبق بند 2 ماده 9 تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره1127128 مورخ 28/12/1395، شهروندان حق دارند تا بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستوالعمل‌ها، سیاست‌ها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند، لذا خواهشمند است با در نظر گرفتن محرمانگی اسناد و سلسله مراتب اداری، دستور فرمایید قبل از تصویب نهایی بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستوالعمل‌ها و.. ابتدا از طریق وب‌سایت‌های استانی پیش‌نویس آنها در معرض نقد عموم قرار داده شود تا مراجعین از این طریق در خصوص موارد مذکور انتقادات، پیشنهادات و نظرات سازنده خود را اعلام نمایند. سپس با اعمال نظرات مثبت مردمی در خصوص موارد فوق، آنها را مصوب نمایید تا در بهبود ارائه خدمات سازمانی لحاظ گردد.

   هر سازمانی در راستای تحقق اهداف، اجرای ماموریت ها و ارائه خدمت به مردم نیازمند توجه تام مخاطبان خود می باشد. بدیهی است بدون توجه مردم و بدون دریافت بازخورد های حاصل تعاملات دوسویه ، انتخاب راهبرد های ارائه خدمت، سخت و ناممکن می گردد. به بیان دیگر ارائه خدمت به نحو شایسته زمانی امکانپذیر است که مخاطب، میزان رضایتمندی خود را از دریافت خدمات اعلام ، تعامل و مشارکت خود را کامل نماید. سازمانی در ارائه خدمت موفق تر است که بتواند نظرات، پیشنهادات و انتقادات مخاطبین خود را دریافت و بر اساس آن راهبردهای مناسبِ جلب رضایت را در چهارچوب قانون اتخاذ نماید.

   در این راستا و به منظور جلب مشارکت های مردمی پزشکی قانونی استان ایلام برخود لازم می داند نظرات، پیشنهادات و انتقادات آحاد مردم بویژه از سوی نخبگان، متخصصین ، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان دستگاه های قضایی و اجرائی را گردآوری و راهبردهای منتج به افزایش کیفیت خدمات را تدوین نماید. پزشکی قانونی استان ایلام تعامل و تبادل اطلاعات با آحاد مردم و دستگاه های اجرائی را در سرلوحه کار خود قرار داده است.

   می توانید دیدگاه خود را بر روی هر مطلبی بیان کنید. کافی است در منوی خدمات گزینه نظرسنجی خدمات را انتخاب نموده و نظرات خود را درج نمایید.