پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
شعار سال زیر پورتال ها
   
 
  • چهل حدیث نورانی از امام محمد باقر علیه السلام

   چهل حدیث نورانی از امام محمد باقر علیه السلام

    چهل حدیث نورانی از امام محمد باقر علیه السلام

   چهل حدیث نورانی از امام محمد باقر علیه السلام


   1- چه بسا شخص حریص بر امری از امور دنیا ، که بدان دست یافته و باعث نافرجامی و بدبختی او گردیده است ، و چه بسا کسی که برای امری از امور آخرت کراهت داشته و بدان رسیده ، ولی به وسیله آن سعادتمند گردیده است.
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (166)

   2-تو را به پنج چیز سفارش می کنم : اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن ، اگر به تو خیانت کردند خیانت مکن ، اگر تکذیبت کردند خشمگین مشو ، اگر مدحت کنند شاد مشو ، و اگر نکوهشت کنند ، بیتابی مکن.
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (167)

   . سخن نیک را از هر کسی ، هر چند به آن عمل نکند ، فرا گیرید 3-
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (170)

   . چیزی با چیزی نیامیخته است که بهتر از حلم با علم باشد 4-
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص(172)

   نهایت کمال ، فهم در دین و صبر بر مصیبت ، و اندازه گیری در خرج زندگانی است 5-
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص(172)

   6-سه چیز از خصلتهای نیک دنیا و آخرت است : از کسی که به تو ستم کرده است گذشت کنی ، به کسی که از تو بریده است بپیوندی ، و هنگامی که با تو به ندانی رفتار شود ، بردباری کنی.
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (173)

   7-خداوند دوست ندارد که مردم در خواهش از یکدیگر اصرار ورزند ، ولی اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد.
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (173)

   . دانشمندی که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است 8-
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (173)

   9-هیچ بنده ای عالم نیست ، مگر اینکه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و زیردست خود را خوار نشمارد.
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (173)

   هر که خوش نیت باشد ، روزی اش افزایش می یابد. 10-
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (175)

   . هر کس با خانواده اش خوشرفتار باشد ، بر عمرش افزوده می گردد 11-
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (175)

   12-از سستی و بی قراری بپرهیز ، که این دو ، کلید هر بدی می باشند ، کسی که سستی کند ، حقی را ادا نکند ، و کسی که بی قرار شود ، بر حق صبر نکند.
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (175)

   13-پیوند با خویشان ، عملها را پاکیزه می نماید ، اموال را افزایش می دهد ، بلا را دور می کند ، حسا آخرت را آسان می نماید ، و مرگ را به تاخیر می اندازد.
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 71، ص (111)

   بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید. 14-
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 65، ص (152)

   15-خداوند بنده مؤمنش را با بلا مورد لطف قرار می دهد ، چنانکه سفر کرده ای برای خانواده خود هدیه می فرستد ، و او را از دنیا پرهیز می دهد ، چنانکه طبیب مریض را پرهیز می دهد.
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (180)

   16-بر شما باد به پرهیزکاری و کوشش و راستگویی ، و پرداخت امانت به کسی که شما را بر آن امین دانسته است ، چه آن شخص ، نیک باشد یا بد.
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (179)

   17-غیبت آن است که درباره برادرت چیزی را بگویی که خداوند بر او پوشیده و مستور داشته است . و بهتان آن است که عیبی را که در برادرت نیست ، به او ببندی.
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (178)

   . خداوند ، دشنام گوی بی آبرو را دشمن دارد 18-
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)

   19-تواضع ، راضی بودن به نشستن در جایی است که کمتر از شانش باشد ، و اینکه به هر کس رسیدی سلام کنی ، و جدال را هر چند حق با تو باشد ، ترک کنی.
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)

   برترین عبادت ، پاکی شکم و پاکدامنی است. 20-
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)

   21-خداوند در روز قیامت در حساب بندگانش ، به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است ، دقت و باریک بینی می کند.
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 7 ، ص (267)

   22-آن که از شما به دیگری علم بیاموزد ، پاداش او ( نزد خدای تعالی ) به مقدار پاداش دانشجوست ، و از او هم بیشتر می باشد.
   کافی ، ج 1 ، ص (35)

   23-هر که علم و دانش را جوید برای آنکه به علما فخر فروشی کند ، یا با نابخردان بستیزد ، و یا مردم را متوجه خود نماید ، باید آتش را جای نشستن خود گیرد.
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، 2 ، ص (38)

   . خداوند عزوجل کسی را که در میان جمع ، بدون ناسزاگویی شوخی کند ، دوست دارد 24-
   کافی ، ج 2 ، ص (663)

   25-سه خصلت است که دارنده اش نمی میرد تا عاقبت شوم آن را ببیند : ستمکاری ، ازخویشان بریدن ، و قسم دروغ که نبرد با خداست.
   کافی ، ج 75، ص (174)

   26-به خدا سوگند هیچ بنده ای در دعا ، پافشاری و اصرار به درگاه خدای عزوجل نکند ، جز اینکه حاجتش را بر آورد.
   کافی ، ج 2 ، ص (475)

   27-خداوند عزوجل از میان بندگان مؤمنش آن بنده ای را دوست دارد که بسیار دعا کند ، پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب ، زیرا آن ، ساعتی است که درهای آسمان در آن هنگام باز گردد و روزیها در آن تقسیم گردد و حاجتهای بزرگ بر آورده شود.
   کافی ، ج 2 ، ص (478)

   دعای انسان پشت سر برادر دینی اش ، نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است. 28-
   کافی ، ج 2 ، ص (507)

   29-هر چشمی روز قیامت گریان است ، جز سه چشم : چشمی که در راه خدا شب را بیدار باشد ، چشمی که از ترس خدا گریان شود ، و چشمی که از محرمات الهی و گناهان بسته شود.
   کافی ، ج 2 ، ص (80)

   30-شخص حریص به دنیا مانند کرم ابریشم است که هر چه بیشتر ابریشم به دور خود می تند ، راه بیرون شدنش را دورتر و مشکل تر می کند ، تا اینکه از غم و اندوه بمیرد. .
   کافی ، ج 2 ، ص (316)

   . چه بسیار خوب است نیکی ها پس از بدی ها ، و چه بسیار بد است بدی ها پس از نیکی ها 31-
   کافی ، ج 2 ، ص (458)

   چون مؤمن با مؤمنی دست دهد ، پاک و بی گناه از یکدیگر جدا می شوند. 32-
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 73، ص (20)

   . از دشمنی بپرهیزید ، زیرا فکر را مشغول کرده و مایه نفاق می گردد 33-
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 2 ، ص (301)

   34-هیچ قطره ای نزد خداوند ، محبوبتر از قطره اشکی که در تاریکی شب از ترس خدا و برای او ریخته شود ، نیست.
   کافی ، ج 2 ، ص (482)

   . هر که بر خدا توکل کند ، مغلوب نمی شود ، و هر که از گناه به خدا پناه برد ، شکست نمی خورد 35-
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 68، ص (151)

   افزایش نعمت از جانب خداوند قطع نمی شود ، مگر اینکه شکر از جانب بندگان قطع گردد. 36-
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 68، ص (54)

   . خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود می دهد ، اما دینش را فقط به دوست خود می بخشد 37-
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 2 ، ص (215)

   . مؤمن برادر مؤمن است ، او را دشنام نمی دهد ، از او دریغ نمی کند ، و به او گمان بد نمی برد 38-
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)

   هیچ کس از گناهان سالم نمی ماند ، مگر اینکه زبانش را نگه دارد 39-
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (178)

   40-سه چیز پشت انسان را می شکند : مردی که عمل خویش را زیاد شمارد ، گناهانش را فراموش کند ، و به رای خویش ، خوشنود باشد
   بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 69، ص (314)

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: