پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
شعار سال زیر پورتال ها
   
 
  • تعرفه خدمات

   تعرفه خدمات سازمان در سال 1399

   تعداد بازدید: ۲۹۱۵۷

   بر اساس ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/ ۴ / ۲۷ مجلس شورای اسلامی بدینوسیله هزینه های خدمات خاص پزشکی قانونی با در نظر گرفتن ...

   ردیف شرح تعرفه 99 به ریال توضیحات
   معاینات بالینی
   1

   کارشناسی پزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه :

   - عمومی

   - اختصاصی زنان

   - اختصاصی مردان

   750/000

   2 کارشناسی روانپزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه
   800/000

   3 تشکیل پرونده جهت بررسی سقط جنین درمانی
   رایگان

   4 صدور مجوز سقط جنین درمانی
   780/000
   منظور ، گواهی صادر شده در پزشکی قانونی مبنی بر اجازه انجام سقط درمانی است.
   5 کارشناسی پزشکی قانونی بر بالین بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی و در محدوده شهر
   1/300/000

   6 کارشناسی پزشکی قانونی بر بالین بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی و خارج از محدوده شهر
   1/650/000

   7 کارشناسی پزشکی قانونی برای از کار افتادگی
   540/000

   8 کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین سن
   780/000
   9 کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین نقص عضوی
   -
   در مورد تعرفه به توضیحات ردیف10 مراجعه شود.
   10 کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین ارش : برای مجموع ارش کمتر یا مساوی 1 %دیه کامل انسان
   550/000 1 - در صورت تعیین نقص عضو فقط تعرفه تعیـین شـده بـرای ارش دریافت شود. 2- تعرفه تعیین شده برای ارش ، مستقل از تعرفه های تعیین شده برای ردیف های1 و 2 است.
   برای مجموع ارش بیش از 1 %و کمتر یا مساوی 10 % دیه کامل انسان 700/000
   برای مجموع ارش بیش از 10 %و کمتر یا مساوی 25 %دیه کامل انسان
   850/000
   برای مجموع ارش بیش از 25 %و کمتر یا مساوی 50 %دیه کامل انسان
   1/250/000
   برای مجموع ارش بیش از 50 %و کمتر یا مساوی 100 %دیه کامل انسان
   1/440/000
   رای مجموع ارش بیش از 100 %دیه کامل انسان
   1/680/000
   11 کارشناسی پزشکی قانونی در مورد رشد جسمانی و عقلانی
   مجموع تعرفه ردیف 1 و 2

   12 بررسی گواهی استعلاجی کارکنان قوه قضاییه در مراکز معاینات یا کمیسیون پزشکی
   رایگان

   13 بررسی گواهی استعلاجی پرسنل سایر سازمانها و ادارات
   300/000
   14 کارشناسی صحت مزاج جهت استخدام
   مجموع تعرفه معاینات و آزمایش های انجام شده

   15 کارشناسی تطبیقی آلات جرم با نوع صدمه
   150/000
   16 عکس برداری (فتوگرافی ) از افراد جهت تشکیل پرونده
   رایگان

   17 رادیوگرافی های مختلف
   بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان

   18 تفسیر کلیشه های رادیوگرافی مجزای یک ناحیه توسط رادیولوژیست
   رایگان
   19 اعلام نتیجه به مرجع استعلام کننده در خصوص آزمایش هایی که در مراکز پزشکی قانونی انجام نمی شود.
   100/000
   چنانچه آزمایشی در بیرون از مراکز پزشکی قانونی انجام و جهت اعلام به مرجع نیاز به اظهار نظرکارشناسی داشت لازم است فقط « تعرفه کارشناسی مربوطه» دریافت شود.
   تشریح
   21 کاور جسد 420/000
   22 معاینه جسد و صدور جواز دفن
   1/140/000
   23 نگهداری جسد در سردخانه برای هر شبانه روز
   رایگان
   در صورت درخواست شخصی یا عدم تحویل گرفتن جسد علی رغم اماده بودن هر شب 1/000/000 ریال
   24 مومیایی کردن جسد
   48/000/000
   25 صدور گواهی پزشکی قانونی جهت انتقال جسد به خارج از کشور بدون انجام مومیایی
   1/150/000
   26 صدور گواهی فوت اجساد معاینه شده در پزشکی قانونی
   رایگان
   برای اولین بار رایگان از بار دوم به بعد 100/000 ریال
   27 اعلام نظر کارشناسی درخصوص علت فوت اجسادی که جواز دفن آنها در پزشکی قانونی صادر نگردیده است
   500/000 در صورت نیاز به ارجاع به کمیسیون مابه التفاوت تعرفه کمیسیون دریافت گردد.
   28 گرافی از جسد
   رایگان

   29 کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین ارش صدمات غیرمسری در فوت

   مطابق تعرفه های ردیف 10
   آزمایشگاه
   30 آزمایش کامل ادرار در مراجعین سرپایی
   30/000
   31 بیوشیمی ادرار به صورت تک درخواستی سرپایی(خون در ادرار، پروتئین در ادرار و ..)
   20/000
   32 اندازه گیری هر یک از فلزات سنگین به ازای هر نمونه
   230/000
   33 تجسس و تعیین نوع مواد مخدر در ادرار در مراجعین
   700/000
   34 تجسس و تعیین ترکیبات آمفتامین و شبه آمفتامینی در ادرار مراجعین
   870/000
   35 اندازه گیری الکل در هوای تنفسی
   520/000
   36 اندازه گیری الکل در نمونه های غیر زیستی به ازای هر نمونه و یا در خون (مراجعین سرپایی)
   660/000
   37 تعیین نوع مواد مخدر ، ترکیبات آمفتامین و شبه آمفتامینی در نمونه های غیر زیستی به ازای هر نمونه
   880/000
   38 جستجو و تعیین مقدار هر یک از داروها و سموم معین در نمونه های اخذ شده از افراد زنده به تفکیک در هر نمونه
   450/000
   39 آزمایش کامل سم شناسی از مواد خوراکی و غذایی به ازای هر نمونه
   600/000
   40 آزمایش دارو و مواد نامعلوم از نظر نوع و سمیت
   1/200/000
   41 آنالیز کیفی کربوکسی‌هموگلوبین در خون
   310/000
   42 بررسی سم شناسی در اجساد به ازای هر نمونه ارسالی به آزمایشگاه
   400/000 حداکثر مبلغ دریافتی 1/600/000 ریال
   43 بررسی آسیب شناسی در اجساد به ازای هر نمونه
   400/000
   حداکثر مبلغ دریافتی 1/600/000 ریال
   44 بررسی میکروسکوپی ظاهری موها
   180/000
   45 تعیین منشأ انسانی لکه خون به ازای هر نمونه
   250/000 حداکثر مبلغ دریافتی در هر پرونده 1/500/000 ریال
   46 تجسس و تعیین ماهیت انواع لکه در البسه و سواپ ها در مراجعین سرپایی یا اجساد به ازای هر نمونه
   200/000 حداکثر مبلغ دریافتی در هر پرونده 1/200/000 ریال
   47 تعیین گروه خونی اصلی و RH در مراجعین سرپایی و لکه ها به ازای هر نمونه
   90/000
   48 اسپرموگرام
   60/000
   49 RPR
   50/000
   50 β .H CG به روش الایزا
   350/000
   51 انجام آزمایش DNA TYPING به روش بررسی STR مولکول DNA به ازای هر نفر
   3/150/000
   52 انجام آزمایش DNA TYPING به روش بررسی DNA میتوکندری به ازای هر نفر
   3/350/000
   53 انجام آزمایش DNA TYPING به روش بررسی YSTR به ازای هر نفر
   3/650/000
   54 انجام آزمایش DNA TYPING به روش بررسی XSTR به ازای هر نفر
   3/650/000

   55 تفسیر نتایج آزمایش ژنتیک و اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی به ازای هر پرونده
   700/000
   56 انجام آزمایش DNA TYPING بر روی نمونههای (استخوان،دندان،مو،بافت و...) به ازای هر نمونه
   4/600/000

   57 انجام آزمایش DNA TYPING بر روی مدارک ارسالی (شامل البسه،اشیاء،سواپ و آلات قتاله) به ازای هر نمونه
   3/800/000

   58 انجام آزمایش DNA TYPING بر روی بافت بلوک پارافین به ازای هر قطعه
   4/500/000
   59 تعیین توالی نوکلئوتیدها در هر نمونه (محصول PCR )
   1/300/000
   60 انجام سایر آزمایشهای مختلف
   بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت درمان

   کمیسیون
   61 کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی ( در مرکز استان یا شهرستان)
   2/700/000

   62 کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مجدد (در مرکز استان)
   3/450/000
   63 کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مرکزی (در تهران)
   4/800/000
   در مواردی که تعرفه اولیه کارشناسی دریافت گردیده و بنا به تشخیص پزشکی قانونی پرونده به کمیسیون پزشکی ارسال میگردد، مابه التفاوت تعرفه کمیسیون وتعرفه کارشناسی اولیه اخذ گردد.
   64 حق ثبت نام شرکت در سمینار داخلی و خارجی
   بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت درمان

   65 حق اشتراک شبکه اطلاع رسانی
   بر اساس تعرفه وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات

   66 خدمات آموزشی و پژوهشی
   بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت درمان

   67


   سید ابراهیم رییسی

   رییس قوه قضائیه