پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
شعار سال زیر پورتال ها
   
 
  • تعرفه خدمات

   تعرفه خدمات سازمان در سال1402

   تعداد بازدید: ۴۴۲۰۷

   بر اساس ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27/4/1372 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله هزینه‌های خدمات خاص پزشکی قانونی با در نظر گرفتن ...   ردیف

   شرح

   تعرفه پیشنهادی 1402 به ریال

   توضیحات

   حوزه معاینات


   1


   صدور نظریه کارشناسی پزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه :

   1.300.000


   - عمومی

   - اختصاصی زنان

   - اختصاصی مردان

   2

   کارشناسی روانپزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه

   1.450.000


   3

   انجام تست روانشناسی

   600.000


   4

   کارشناسی پزشکی قانونی بر بالین بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی و در محدوده شهر

   2.000.000


   5

   کارشناسی پزشکی قانونی بر بالین بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی و خارج از محدوده شهر

   2.500.000


   6

   صدور نظریه کارشناسی پزشکی قانونی برای از کار افتادگی

   -

   در صورتی که از کارافتادگی جسمانی باشد تعرفه 1(کارشناسی پزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه) و در صورتی که از کارافتادگی روانپزشکی باشد تعرفه 2(کارشناسی روانپزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه) و در صورت کارشناسی جسمانی و روانپزشکی مجموع تعرفه 1و2 اخذ گردد

   7

   کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین سن

   1.300.000

   ردیف

   شرح

   تعرفه پیشنهادی 1402 به ریال

   توضیحات

   8

   کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین نقص عضوی

   -

   در مورد تعرفه به توضیحات ردیف9(کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین ارش) مراجعه شود.

   9

   کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین ارش :

   برای مجموع ارش کمتر یا مساوی 1% دیه کامل انسان


   850.000

   ١ - در صورت تعیین نقص عضو فقط تعرفه تعیین شده برای ارش دریافت شود.

   ٢- تعرفه تعیین شده برای ارش ، مستقل از تعرفه های تعیین شده برای ردیف های١ (کارشناسی پزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه) و ٢(کارشناسی روانپزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه) است.

   برای مجموع ارش بیش از 1% و کمتر یا مساوی 10 % دیه کامل انسان

   1.100.000

   برای مجموع ارش بیش از 10% و کمتر یا مساوی 25% دیه کامل انسان

   1.250.000

   برای مجموع ارش بیش از 25% و کمتر یا مساوی 50% دیه کامل انسان

   1.800.000

   برای مجموع ارش بیش از 50% و کمتر یا مساوی 100% دیه کامل انسان

   2.150.000

   برای مجموع ارش بیش از 100% دیه کامل انسان

   2.500.000

   10

   کارشناسی پزشکی قانونی در مورد رشد جسمانی و عقلانی

   مجموع تعرفه ردیف 1 و 2


   11

   بررسی گواهی استعلاجی کارکنان قوه قضاییه در مراکز معاینات یا کمیسیون پزشکی

   رایگان


   12

   بررسی گواهی استعلاجی پرسنل سایر سازمان­ها و ادارات

   480.000


   13

   کارشناسی صحت مزاج جهت استخدام

   مجموع تعرفه معاینات و آزمایش های انجام شده


   14

   کمیته معاینات بالینی و متوفیات

   رایگان

   در مواردی که با دستور قضائی کمیته معاینات بالینی و متوفیات تشکیل می‌گردد لازم است حداقل سه پزشک در جلسه حضور داشته باشند و تعرفه 2.600.000 ریال اخذ شود

   15

   کارشناسی تطبیقی آلات جرم با نوع صدمه

   رایگان


   16

   عکس‌برداری (فتوگرافی ) از افراد جهت تشکیل پرونده

   رایگان


   17

   تفسیر کلیشه های رادیوگرافی مجزای یک ناحیه توسط رادیولوژیست

   رایگان


   18

   صرف اعلام نتیجه به مرجع استعلام کننده در خصوص آزمایش‌هایی که در مراکز پزشکی قانونی انجام نمی‌شود.

   100.000

   چنانچه آزمایشی در بیرون از مراکز پزشکی قانونی انجام و جهت اعلام به مرجع نیاز به اظهار نظرکارشناسی داشت، لازم است فقط « تعرفه کارشناسی مربوطه» دریافت شود. در غیر اینصورت لازم است تعرفه 100.000 ریال دریافت گردد.
   ردیف

   شرح

   تعرفه پیشنهادی 1402 به ریال

   توضیحات

   حوزه تشریح

   19

   کاور جسد

   900.000


   20

   معاینه جسد و صدور جواز دفن

   2.000.000


   21

   نگهداری جسد در سردخانه برای هر شبانه روز

   رایگان

   در صورت درخواست شخصی یا عدم تحویل گرفتن جسد، علی رغم آماده بودن، هرشب 1.500.000 ریال دریافت ‌گردد.

   22

   مومیایی کردن جسد

   200.000.000


   23

   صدور گواهی پزشکی قانونی جهت انتقال جسد به خارج از کشور بدون انجام مومیایی

   1.300.000


   24

   صدور گواهی فوت اجساد معاینه شده در پزشکی قانونی

   رایگان


   25

   اعلام نظر کارشناسی درخصوص علت فوت اجسادی که جواز دفن آنها در پزشکی قانونی صادر نگردیده است

   800.000

   در صورت ارجاع به کمیسیون مابه‌التفاوت تعرفه کمیسیون دریافت گردد.

   26

   گرافی از جسد

   بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان

   حداکثر مبلغ دریافتی 2.000.000 ریال تعیین می‌گردد.

   27

   کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین ارش صدمات غیرمسری در فوت

   -

   مطابق تعرفه‌های ردیف9(کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین ارش) دریافت گردد.

   حوزه آزمایشگاه

   28

   آزمایش کامل ادرار در مراجعین سرپایی

   28.000


   29

   بیوشیمی ادرار به صورت تک درخواستی سرپایی(خون در ادرار، پروتئین در ادرار و ..)

   23.000


   30

   اندازه‌گیری هر یک از فلزات سنگین به ازای هر نمونه

   330.000


   31

   تجسس و تعیین نوع مواد مخدر در ادرار در مراجعین

   1.000.000


   32

   تجسس و تعیین ترکیبات آمفتامین و شبه آمفتامینی در ادرار مراجعین

   1.300.000


   33

   اندازه‌گیری الکل در هوای تنفسی

   750.000


   34

   اندازه‌گیری الکل در نمونه‌های غیر زیستی به ازای هر نمونه و یا در خون (مراجعین سرپایی)

   1.000.000


   35

   تعیین نوع مواد مخدر ، ترکیبات آمفتامین و شبه آمفتامینی در نمونه‌های غیر زیستی به ازای هر نمونه

   1.300.000


   36

   جستجو و تعیین مقدار هر یک از داروها و سموم معین در نمونه‌های اخذ شده‌ازافراد زنده به تفکیک در هرنمونه

   500.000


   37

   آزمایش کامل سم‌شناسی از مواد خوراکی و غذایی به ازای هرنمونه

   670.000


   38

   آزمایش دارو و مواد نامعلوم از نظر نوع و سمیت

   1.500.000


   39

   آنالیز کربوکسی‌هموگلوبین در خون

   430.000
   ردیف

   شرح

   تعرفه پیشنهادی 1402 به ریال

   توضیحات

   40

   بررسی سم شناسی در اجساد به ازای هر نمونه ارسالی به‌آزمایشگاه

   560.000

   حداکثر مبلغ دریافتی 2.500.000 ریال تعیین می‌گردد.

   41

   بررسی آسیب شناسی در اجساد به ازای هر نمونه

   560.000

   حداکثر مبلغ دریافتی 2.500.000 ریال تعیین می‌گردد.

   42

   بررسی میکروسکوپی ظاهری موها

   200.000


   43

   تعیین منشأ انسانی لکه خون به ازای هر نمونه

   280.000

   حداکثر مبلغ دریافتی در هر پرونده2.000.000ریال تعیین می‌گردد.

   44

   تجسس و تعیین ماهیت انواع لکه در البسه و سواب ها در مراجعین سرپایی یا اجساد به ازای هر نمونه

   220.000

   حداکثر مبلغ دریافتی در هر پرونده2.500.000ریال تعیین می‌گردد.

   45

   تعیین گروه خونی اصلی و RH در مراجعین سرپایی و لکه‌ها به ازای هر نمونه

   100.000


   46

   اسپرموگرام

   62.000


   47

   RPR

   52.000


   48

   β .H CG به روش الایزا

   500.000


   49

   انجام آزمایش DNA TYPING به روش بررسی STR مولکول DNA به ازای هر نفر

   4.300.000


   50

   انجام آزمایش DNA TYPING به روش بررسی DNA میتوکندری به ازای هر نفر

   4.800.000


   51

   انجام آزمایش DNA TYPING به روش بررسی YSTR به ازای هر نفر

   5.300.000


   52

   انجام آزمایش DNA TYPING به روش بررسی XSTR به ازای هر نفر

   5.300.000


   53

   تفسیر نتایج آزمایش ژنتیک و اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی به ازای هر پرونده

   780.000


   54

   انجام آزمایش DNA TYPING بر روی نمونه­های (استخوان،دندان،مو،بافت و...) به ازای هر نمونه

   6.700.000


   55

   انجام آزمایش DNA TYPING بر روی مدارک ارسالی (شامل البسه،اشیاء،سواب و آلات قتاله) به ازای هر نمونه

   5.300.000


   56

   انجام آزمایش DNA TYPING بر روی بافت بلوک پارافین به ازای هر قطعه

   6.000.000


   57

   تعیین توالی نوکلئوتیدها در هر نمونه (محصول PCR)

   1.700.000


   58

   انجام سایر آزمایش­های مختلف

   بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان

   ردیف

   شرح

   تعرفه پیشنهادی 1402 به ریال

   توضیحات


   حوزه کمیسیون

   59

   کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی (در مرکز استان یا شهرستان)

   4.300.000   60

   کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مجدد (در مرکز استان)

   5.200.000


   61

   کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مرکزی (در تهران)

   6.500.000

   تعرفه اعلامی جهت برگزاری دو نوبت کمیسیون در اداره کمیسیون پزشکی مرکزی می‌باشد. لازم است پس از برگزاری دو نوبت کمیسیون به ازای برگزاری هر بار کمیسیون مجدد، به میزان صددرصد به تعرفه نوبت قبلی اضافه گردد.

   در مواردی که تعرفه اولیه کارشناسی دریافت شده و لیکن منجر به اخذ نظریه کارشناسی نشده باشد و بنا به تشخیص پزشکی قانونی پرونده به کمیسیون پزشکی ارسال می‌گردد، مابه التفاوت تعرفه کمیسیون وتعرفه کارشناسی اولیه اخذ شود

   62

   حق ثبت نام شرکت در سمینارها

   بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان


   63

   خدمات آموزشی و پژوهشی

   بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان