• فهرست خدمات

      معاینه سوءمصرف مواد

      سوء مصرف مواد مخدر همه ساله منجر به مرگ تعدادی از هموطنان می شود. اجساد متوفیات سوءمصرف مواد در مراکز پزشکی قانونی معاینه و تعیین علت فوت می شود. بر اساس آمارهای موجود (طی سال‌های اخیر) تعداد این تلفات سالانه حدود سه هزار نفر در کشور بوده است. علاوه بر متوفیات افرادی هم برای تست مواد مخدر به پزشکی ...